golggotmánu 21. beaivi 2019

Álgosiidu

Giellavahkku oktavuođas Sámi lohkanguovddáš hástala buohkaid geavahit sámegiela veaháš eanet. Danne árvalit dán vahkku juohke beaivvi ovtta giellastohkosa didjiide. Giellastohkosat almmuhuvvojit davvi-, julev-, ja lullisámegillii.

 

Otnáš giellastoagusdoaibma:

Nammastoagus - man ollu šattuid, stohkosiid, biillaid, elliid fuobmát?

Geahča govas.