golggotmánu 18. beaivi 2019

Álgosiidu

Sámi lohkanguovddáš lágida speallaneahkeda Guovdageainnus, Diehtosiidda kantiinnas, 21.10.2019, diibmu 18.00-20.00.

Lágideapmi lea giellavahkku olis, ja jurdda lea čohkket olbmuid speallat beavdespealuid ja hupmát sámegiela. Guossohit maiddái šattuid ja keavssaid. Lágideapmi heive buohkaide. 

Bures boahtin!