Dáhpahusat:

Eamiálbmot oahpahuskonferánsa
čakčamánu 26. beaivi 2022 to čakčamánu 30. beaivi 2022

WIPCE 2022

konferánsa
golggotmánu 18. beaivi 2022 to golggotmánu 20. beaivi 2022

Sámi pedagoglaš fágačoagganeapmi

Sámi lágideamit!
golggotmánu 24. beaivi 2022 to golggotmánu 30. beaivi 2022

Giellavahkku 2022

Sámi lágideamit!
golggotmánu 24. beaivi 2022 to golggotmánu 30. beaivi 2022

Giellavahkku 2022