Hva skjer:

konferánsa
16. April, 09:00 to 17. April, 12:30

Saemien pedagogihkes faagebiejjieh 2024

Saemien pedagogihkes faagebiejjieh Bådåddjosne 16. - 17.04.2024. 

Aalkoealmetjh konferanse
06. June, 08:00 to 08. June, 16:00

NAISA 2024 tjåangkoe

 NAISA 2024 - tjåanghkoe Bådåddjosne höölltesåvva, 6-8 ruffien 2024.

Virtuelle gaavnedimmie - Virtuell treff
24. October, 19:00 to 21:00

Gielladeaivvadeapmi – Gïeletjåanghkoe – Giellaæjvvalibme

Åahpenh jeatjah almetjigujmie jïh lïerh saemien!

Årroeh meatan daesnie: https://samas.zoom.us/j/62879662763

Sámi lohkanguovddáš - Sáme låhkåmguovdásj - Saemien lohkemejarnge inviterer til virtuell språktreff der alle kan spille med hverandre på nord-, lule- og sørsamisk, også via andre språk. Last ned spillet New Amigos på forhånd og bli med på spillkveld. Bruk gjerne datamaskin for zoom møtet og telefon for spillappen.

Målgruppe: Alle som vil lærer seg samiske språk, bli kjent med nye folk og prøve å spille med New Amigos spillet.

Program:
- Velkommen ved Sámi lohkanguovddáš - Sáme låhkåmguovdásj - Saemien lohkemejarnge
- Innledning om spillet New Amigos, ved spillutvikler Lakki Patey.
- Vi spiller, lærer språk og blir kjent med nye venner!

 

Spillet kan laste ned her: