Webinare
27. January, 13:00 to 15:00

Nettseminar 3 - Teknisk kompetanse i opplæringsøyemed

Program:

Statsforvalteren i Nordland

Onsdag 27. januar 1300-1450

1300:  Åpning ved Ketil Hage, IKT-ansvarlig Røros videregående skole

1305:  Camtasia i fjernundervisninga

            Ved Jens Magnus Jensen, pedagog, Norsk Nettskole

1335:  Pause

1340:  Hvilke muligheter ga koronaen for fjernundervisning?

            Ved Magnus Nohr, nettpedagog Høgskolen i Østfold

1440:  Spørsmål og kommentarer

Påmeldning nettseminarer samisk fjernundervisning: https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Kurs-og-konferanse/2021/01/nettsemi...