Hva skjer:

konferánsa
16. April, 09:00 to 17. April, 12:30

Saemien pedagogihkes faagebiejjieh 2024

Saemien pedagogihkes faagebiejjieh Bådåddjosne 16. - 17.04.2024. 

Aalkoealmetjh konferanse
06. June, 08:00 to 08. June, 16:00

NAISA 2024 tjåangkoe

 NAISA 2024 - tjåanghkoe Bådåddjosne höölltesåvva, 6-8 ruffien 2024.

Konferaanse
14. November, 09:00 to 15. November, 16:00

Samisk i samtiden – Samisk kunst og kultur i opplæringen