Logaldallamat ja bargoseminára
12. November, 09:00 to 14. November, 15:30

NetSam fáhkatjåhkanibme

NetSam arrangerer høstens fagsamling 12.-14. november i Tromsø. Dette blir et arbeidsseminar hvor deltakerne kan utvikle læremidler i fellesskap. Vi vil innlede arbeidet med noen forelesninger. Det blir noe om fagfornyelsen, og om digitale verktøy man kan lage undervisningsmateriell med. Samlingen er for 1. og 2. språkslærere i samisk.

Under fagsamlingen har NetSam også årsmøte. Hvis medlemmer har saker som årsmøtet må ta opp, sendes det til sekretariatet. Inivtasjon sendes til medlemmer.

Program for fagsamligen kommer etterhvert.