Hva skjer:

Samisk barnehagekonferanse
24. November, 09:00 to 25. November, 16:00

Saemien maanagïertekonferaanse 2021

Saemien lohkemejarnge, Sámi allaskuvlla, UiT Nöörjen artihken universiteete jïh Troms jïh Finnmaa

Logaldallamat ja bargoseminára
12. November, 09:00 to 14. November, 15:30

NetSam:n faagetjåanghkoe

NetSam arrangerer høstens fagsamling 12.-14. november i Tromsø. Dette blir et arbeidsseminar hvor deltakerne kan utvikle læremidler i fellesskap. Vi vil innlede arbeidet med noen forelesninger. Det blir noe om fagfornyelsen, og om digitale verktøy man kan lage undervisningsmateriell med. Samlingen er for 1. og 2. språkslærere i samisk.

Under fagsamlingen har NetSam også årsmøte. Hvis medlemmer har saker som årsmøtet må ta opp, sendes det til sekretariatet. Inivtasjon sendes til medlemmer.

Program for fagsamligen:

Fagsamling for samiskopplæring 12.-14. november 2019

NetSam – Nettverk for samiskopplæring inviterer samiske pedagoger til fagsamling i Tromsø 12.-14. november 2019. Etter ønske fra medlemmer vil vi legge til rette for at lærere på denne fagsamlinga kan lage læremateriell i fellesskap. Deltakere får presentert noen digitale verktøy som kan brukes til å lage oppgaver ol. Ta gjerne med undervisningsmateriale du allerede har lagd som du kan sette inn i digitale løsninger, videreutvikle og dele. Fagsamlingen egner seg for alle årstrinn, og for lærere både i samisk 1 og samisk 2. Ta med nettbrett eller/og datamaskin.

 

Program

12.11.2019

09:00 Bures boahtin! Buorisboahtem! Buerie båeteme! Velkommen!

09.15-10.30 Vi får innføring i noen pedagogiske verktøy (med iPad)

Ved Claes Kjelshus fra Kreasjon

Vi går igjennom:

  • iPaden som pedagogisk verktøy i skolen, og god praksis (klasseledelse, undervisningsplanlegging, VFL osv).
  • Grunnleggende innstillinger
  • Kreativ bruk av bilder og film
  • Lage egne filmer og digitale bøker
  • Tankekart
  • Utforske tale- og skrivestøtte
  • Deling av arbeid
  • Vurderingspraksis
  • Refleksjon

 

Appene som vil bli brukt:

Kidspiration, BookCreator, iThoughts, Clips, https://www.statped.no/laringsressurs/sprak-og-tale/samisk-spraktale/skuvlaala-2/ , klasserom, Showbie.

Det er også fint om alle har oppdatert til iOS13.

 

11:30 -12:30 Lunsj

12:30 -16:00 Vi fortsetter arbeidet med Kreasjon

 

 

13.11.2019

08:30-09.15 Hva skjer innen samiskopplæringa?

Ved Sametingsrådets Mikkel Eskil Mikkelsen

 

09.30-11.30 Vi fortsetter arbeidet med Kreasjon

11:30 -12:30 Lunsj

12.30-15.15 Vi fortsetter arbeidet med Kreasjon

15:30-16:30 NetSams årsmøte

19:00 Felles middag

 

 

14.11.2019

08:30-09:30 Løsninger for å lage og dele egne undervisningsmateriell på Ovttas.no

Ved Johan Thomas Hætta, Ovttas.

 

09:30-11.30 Gruppearbeid, vi lager undervisningsmateriell

 

11.30-12.30 Lunsj

 

12.30-14.30 Gruppearbeid, vi lager undervisningsmateriell

 

14:30-15:30 Oppsummering

 

 

 

 

 

Skoler/deltakere dekker selv reise og overnatting. Det er ingen deltakeravgift på NetSams fagsamling, lunsj inngår. Bindende påmelding innen 04. november: lohkanguovddas@samiskhs.no, eller på telefon +47 7844 8426. Konferansespråket er samisk og norsk. Fagsamlingen arrangeres på Thon hotell Polar Tromsø.