Dáhpahusat:

konferánsa
golggotmánu 05. beaivi 2021 to golggotmánu 07. beaivi 2021

Sámi oahpahuskonferánsa 2021

konferánsa
skábmamánu 24. beaivi 2021 to skábmamánu 25. beaivi 2021

Sámi mánáidgárdekonferánsa 2021

Logaldallamat ja bargoseminára
skábmamánu 12. beaivi 2019 to skábmamánu 14. beaivi 2019

NetSam fágačoagganeapmi

NetSam arrangerer høstens fagsamling 12.-14. november i Tromsø. Dette blir et arbeidsseminar hvor deltakerne kan utvikle læremidler i fellesskap. Vi vil innlede arbeidet med noen forelesninger. Det blir noe om fagfornyelsen, og om digitale verktøy man kan lage undervisningsmateriell med. Samlingen er for 1. og 2. språkslærere i samisk.

Under fagsamlingen har NetSam også årsmøte. Hvis medlemmer har saker som årsmøtet må ta opp, sendes det til sekretariatet. Inivtasjon sendes til medlemmer.

Program:

Fagsamling for samiskopplæring 12.-14. november 2019

NetSam – Nettverk for samiskopplæring inviterer samiske pedagoger til fagsamling i Tromsø 12.-14. november 2019. Etter ønske fra medlemmer vil vi legge til rette for at lærere på denne fagsamlinga kan lage læremateriell i fellesskap. Deltakere får presentert noen digitale verktøy som kan brukes til å lage oppgaver ol. Ta gjerne med undervisningsmateriale du allerede har lagd som du kan sette inn i digitale løsninger, videreutvikle og dele. Fagsamlingen egner seg for alle årstrinn, og for lærere både i samisk 1 og samisk 2. Ta med nettbrett eller/og datamaskin.

 

Program

12.11.2019

09:00 Bures boahtin! Buorisboahtem! Buerie båeteme! Velkommen!

09.15-10.30 Vi får innføring i noen pedagogiske verktøy (med iPad)

Ved Claes Kjelshus fra Kreasjon

Vi går igjennom:

  • iPaden som pedagogisk verktøy i skolen, og god praksis (klasseledelse, undervisningsplanlegging, VFL osv).
  • Grunnleggende innstillinger
  • Kreativ bruk av bilder og film
  • Lage egne filmer og digitale bøker
  • Tankekart
  • Utforske tale- og skrivestøtte
  • Deling av arbeid
  • Vurderingspraksis
  • Refleksjon

 

Appene som vil bli brukt:

Kidspiration, BookCreator, iThoughts, Clips, https://www.statped.no/laringsressurs/sprak-og-tale/samisk-spraktale/skuvlaala-2/ , klasserom, Showbie.

Det er også fint om alle har oppdatert til iOS13.

 

11:30 -12:30 Lunsj

12:30 -16:00 Vi fortsetter arbeidet med Kreasjon

 

 

13.11.2019

08:30-09.15 Hva skjer innen samiskopplæringa?

Ved Sametingsrådets Mikkel Eskil Mikkelsen

 

09.30-11.30 Vi fortsetter arbeidet med Kreasjon

11:30 -12:30 Lunsj

12.30-15.15 Vi fortsetter arbeidet med Kreasjon

15:30-16:30 NetSams årsmøte

19:00 Felles middag

 

 

14.11.2019

08:30-09:30 Løsninger for å lage og dele egne undervisningsmateriell på Ovttas.no

Ved Johan Thomas Hætta, Ovttas.

 

09:30-11.30 Gruppearbeid, vi lager undervisningsmateriell

 

11.30-12.30 Lunsj

 

12.30-14.30 Gruppearbeid, vi lager undervisningsmateriell

 

14:30-15:30 Oppsummering

 

 

 

 

 

Skoler/deltakere dekker selv reise og overnatting. Det er ingen deltakeravgift på NetSams fagsamling, lunsj inngår. Bindende påmelding innen 04. november: lohkanguovddas@samiskhs.no, eller på telefon +47 7844 8426. Konferansespråket er samisk og norsk. Fagsamlingen arrangeres på Thon hotell Polar Tromsø.