Sámi biebmogirjjit

Mii leat ráhkadan listu girjjiin main leat sámi biepmut fáddán dahje main leat sámi biepmuid ráhkadan bagadusat. Listut leat sihke sámegielat ja eará gielat girjjit. Listus leat maiddái filmmat ja eará resurssat mat gullet fáddái.

Filesize: 1841 KB