Hva skjer:

Samisk barnehagekonferanse
24. november, 09:00 til 25. november, 16:00

Samisk barnehagekonferanse 2021

Samisk barnehagekonferanse
24. november, 09:00 til 25. november, 16:00

Samisk barnehagekonferanse 2021

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa, Sámi allaskuvla og UiT Norges arktiske universitet i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark arrangerer Samisk barnehagekonferanse på Diehtosiida i Kautokeino 24.11.-25.11.2021.

Målgruppa er barnehageansatte i Troms og Finnmark, som jobber i samiske barnehager, i barnehager med samiske avdelinger og andre barnehager med samiske barn. Konferansen skal bidra til kompetanseutvikling og styrke samiske barns rettigheter i barnehagen.

 

Mer informasjon og påmeldingsfrister kommer senere.