Lesing og skriving

Senter for samisk i opplæringa anbefaler å bruke Ovttas.no for å søker etter samiske lærematerialer. Her vil vi samle verktøy og diverse materiale som kan komme opplæringa i samisk til gode: 

Lohkanfiellu ja lohkanvejolašvuođat. Arihkkal.

Ressurser og veiledninger for samisk opplæring.

Digitale ressurser.