25 oktober 2021

Hjem

Buorre giellavahkko! Buorre giellavahkku! Buerie gïele våhkoe! 

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa ønsker en språklig uke til alle samisktalende og til alle andre med interesse for samiske språk! I forbindelse med språkuka 25.-29. oktober har vi følgende program:

 

  • 25.10 er vi i Karasjok med stand på Kárenaš samisk språk- og kultursenter.

  • Seminar for lærere «Samisk i opplæringa» på Storstuggu i kinosalen kl. 1400 – 1515
  • Med Saemien lohkemejarnge(nasjonal senter for samisk i opplæringa) med Elin Fjellheim og Karen Inga Eira

  • Seminar for foresatte til samiske barn: «Samisk i opplæringa» hos Aajege kl. 1530 – 1700
  • Saemien lohkemejarnge (nasjonal senter for samisk i opplæringa) ved Elin Fjellheim og Karen Inga Eira.
  • Vi bidrar med foredraget Låhkåmmiella sámegiellaj - Leselyst på samisk på litteraturdagen i Bodø 27.10, i forbindelse med lanseringa av lesekampanjen “Loga munnje! Lågå munji! Lohkh munnjien!” Det streames.
  • Vi arrangerer “Gulldalit ja duodjuhit / Strikk og lytt” på Drag 25.10 og i Bodø 31.10. Sáme giellavahkko Ájluovta girjjevuorkkáfiliálan! - Samisk språkuke på Drag bibliotekfilial! - HAMARØY KOMMUNE (hamaroy.kommune.no)
  • Vi publiserer artikkelen “Barns samiske språk i barnehager og skolefritidsordning”.
  • Vi publiserer noen barnesanger med animasjonsfilmer.
  • Vi publiserer digitalt tekster fra vår skrivekonkurranse for barn og ungdom i 2020.