21 oktober 2020

Hjem

Gïelevåhkoe 2020 - Podcast med Johan Martin Stenfjell

Luhkie beetneh-raerieh noeride / Ti økonomiske råd for unge  

I forbindelse med Språkuka 2020 publiserer Nasjonalt senter for samisk i opplæringa i samarbeid med Johan Martin Stenfjell en podcast på sørsamisk.

#gïelevåhkoe #podcast