03 september 2020

Hjem

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa utarbeidet i 2019 en plakat med følelser som tema. I etterkant av dette er det også utarbeidet en veileder, en film og kort med bilder og ord fra plakaten på nord-, lule- og sørsamisk.

Veilederen tar for seg følelser med utgangspunkt i samisk språk og kultur, og målgruppen er barnehager og skoler med samiske barn og unge. Den inneholder blant annet forslag til aktiviteter og hvordan man kan jobbe med følelser fra et samisk perspektiv. Veilederens innhold er tilpasset rammeplan for barnehagen og Kunnskapsløftet 2020 samisk.

Vi har i samarbeid med læremiddelportalen Ovttas – Aktan – Aktesne og psykologene Anne Lene Turi Dimpas og Margrethe Bals Utsi ved SANKS utarbeidet en film om hvordan man kan snakke med barn og unge om følelser. Filmen er på nordsamisk, men vil bli tilpasset lulesamisk og sørsamisk med støtte fra UNESCO.

Kortene med bilder og ord fra plakaten kan brukes til blant annet spillene «Firkort», «Snap», «Kortskalle», «Med andre ord», «Mimespill» eller andre spill. Andre forslag til bruk finnes i veilederen.

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa ønsker med disse læringsressursene å bidra til at barnehager og skoler har et pedagogisk verktøy til arbeidet med temaet følelser.

 

Læringsressurser om følelser

Disse linkene går til læringsressursene om følelser:

Sørsamisk

Lulesamisk

Nordsamisk