01 april 2020

Hjem

- Ett, to eller flere språk – Om barns tospråklige utvikling, med hovedvekt på samiske språk

Nasjonalt senter for samisk i opplæringa og Statped Nord har utarbeidet et hefte om barns tospråklighet. Brosjyren er tiltenkt alle som er opptatt av tospråklig utvikling hos barn.

Å lære flere språk er mulig! Mange språk er en berikelse!

Nordsamisk

Lulesamisk

Sørsamisk