21 november 2014

Hjem

KOMPASS
Kompetanseheving for assistenter og fagarbeidere i barnehagene

Fylkesmannen i Finnmark i samarbeid med Samisk høgskole tilbyr kompetanseheving for samisktalende assistenter og fagarbeidere i norske barnehager.

Målet med studiet er å heve samiskspråklige barnehagers assistenter og fagarbeideres kompetanse, slik at barnehagens faglige kompetanse og kunnskap styrkes i det daglige arbeid og i utviklingsarbeid. Studiet skal også heve bevisstheten til assistenter og fagarbeidere i hvilken ressurs og rolle de har i barnehagen.

Det er beregnet 20 studieplasser og det er mulig å ta KOMPASS både som grunnutdanningsmodul og kurs.

Modulen gir 15 studiepoeng ved å gå opp til eksamen. Modulen er et etterutdanningstilbud. Fylkesmannen i Finnmark finansierer tilbudet. For kursdeltakere som ønsker å ta KOMPASS som et kurs dokumenteres deltakelse med et kursbevis.

Det forutsettes at kommunen og barnehagene legger til rette for at assistenter og fagarbeidere kan delta på samlingene og gjennomføre arbeidskrav i forbindelse med opplegget i egen barnehage. Det forutsettes også at barnehageeier bidrar med veiledning av egne assistenter og/eller fagarbeidere som deltar.

Praktisk informasjon

Søknadsfrist: 1.4.2015 – www.samas.no

Målgruppe: Assistenter og fagarbeidere i samisktalende barnehager i Norge.

Innhold: Kunnskapsområdet omfatter tema som barns utvikling, tospråklighet og lek.  Studiet tar også for seg barns ferdigheter og språklig og kulturell utvikling, hvor samisk barneoppdragelse og samisk perspektiv vektlegges spesielt. Etter studiet skal en også kjenne til og vite om barnehagens styringsdokumenter. Kunnskapsområdets utgangspunkt er samiske barnehagers mål og aktiviteter.

Eksamen: uke 51 – 2015

Kurs/ etterutdanningsstudiets språk: Forelesningene vil foregå på nordsamisk, men studentene kan velge om de vil levere arbeidskravene på nordsamisk eller norsk.

Organisering og arbeidsmåter: Kurset er samlingsbasert og går over ett semester. Det legges opp til tre obligatoriske samlinger for kurset, hvor alle samlingene har en varighet på 3 dager. To samlinger foregår med stedlige forelesninger på Samisk høgskole i Kautokeino (uke 36 og 46). En samling via lyd/bilde (uke 42). Første samling vil finne sted på Samisk høgskole i Kautokeino i uke 36 - 2015.

Pris: Ingen kursavgift. De som tar dette som etterutdanning må betale semesteravgift til Samisk høgskole. Semesteravgifta er på 700 kr. 400 kr av semesteravgifta går til Studentsamskipnaden og 300 kroner er studieavgift.

Opptakskrav: Deltakerne som ønsker å gå opp til eksamen tas opp på grunnlag av studiekompetanse eller realkompetanse og muntlig forståelse i nordsamisk. Realkompetanse kan omfatte søkere uten generell studiekompetanse som er over 25 år, har minimum 5 års praksis hvorav 2 av årene er relevant for utdanningen. Det forutsettes at deltakere har den muntlig språkkunnskap i nordsamisk, og klarer å kommunisere godt muntlig på nordsamisk. Dersom det er tvil om deltakerens muntlig kunnskap i samisk språk, arrangerer Samisk høgskole muntlig språktest i forkant av kurset/ studiet.

Etterutdanningsstudenter eller kursdeltakere

Etter siste samling eventuelt senest en måned etter eksamen er det mulig å søke om å få dekket deler av reiseutgifter og overnatting.

Spørsmål om KOMPASS kan rettes til Samisk høgskole ved koordinator Randi Juuso 78 44 86 24 eller Fylkesmannen i Finnmark ved rådgiver Kari Dale, 78 95 03 95.