Elgå prosjektet

Saemien Lohkemejarnge avd. Elgå har vært i drift i  over ett 1 år.
Avtalen mellom Sametinget, Samisk høgskole og Engerdal kommune, for videre drift av den sørsamiske virksomheten ved tidligere Elgå skole, ble underskrevet i Trysil den 05.02.13. Saemien Lohkemejarnge avd. Elgå ble åpnet den 06.02.13.

Arbeidsoppgaver og prosjekter ved avdelingen er å lage sørsamiske termer for samfunnsfag og matematikk. Læremateriell ved Elgå skole blir kvalitetssikret og fortløpende publiseres på læremiddelportalen. Elgå miljøet deltar også i et pilotprosjekt for læremiddelportalen Aktesne, for utviklingen av produksjonsverktøy for digitale læremidler. Arbeidet med læremidlet «Sïjte» er i sin sluttfase og vil bli publisert snart. Språkspillet New Amigos på sørsamisk ble ferdigsstilt i fjor.