Læremiddelportalen Ovttas / Aktan / Aktesne

Læremiddelportalen har vært et samarbeidsprosjekt mellom Sametinget og IKT senter. Prosjektperioden varte fra 06/2010- 06/2013. Prosjektet med fire ansatte ble overført til Senter for samisk i opplæringa fra og med 01.07.13, og ble varig virksomhet. Læremiddelportalen er eksternt finansiert av Sametinget og KD.

Læremiddelportalen har tre deler:
- Oversikt over læremidler og mulighet for å låne bøker
- Delingsarena
- Publiseringsverktøy for digitale læremiddel

Informasjonsarbeid og det å lære brukere å bruke de ulike deler av læremiddelportalen er også en del av arbeidet.