TRAS lulesamisk

Senteret har fått tildelt støtte fra Sametinget til å oversette, tilpasse og prente TRAS  – Tidlig Registrering av Språkutvikling fra norsk til lulesamisk. Fra før av finnes denne metoden på nord- og sørsamisk.
Tras er et observasjonsverktøy som gir kunnskap om barns språkutvikling i alderen 2-5 år. I prosjektet blir metoden oversatt og kvalitetssikret av en referansegruppe.Senteret koordinerer prosjektet.
Boka og skjemaet på lulesamisk skal være ferdigsstilt til sommeren 2015.