NetSam- nettverk for samisk opplæring

Nettverket er et landsdekkende nettverk som skal komme til nytte for lærer og andre som jobber med undervisning i og på samisk. Nettverkets formål er blant annet å fremme og utvikle samiskopplæring i henhold til de enhner tid gjeldende samiske læreplaner og læreplaner for samisk språk. Nasjonalt senter for samisk i opplæringa har sekretariatet for nettverket.
 
Mer om nettverket her: www.netsam.org