Kartleggingsprøver

Kartleggingsprøver i lesing og matematikk 1.- 3. trinn er et eksternt finansiert prosjekt, jfr. oppdragsbrev fra Utdanningsdirektorat. Senteret skal tilpasse og utarbeide kartleggingsprøver i lesing og regning til nord-, lule- og sørsamisk. Arbeidet ble påbegynt i høst 2013, og fortsetter i høsten 2014. Målet med prøvene er å lage prøver som kan vise skolene hvilke elever trenger litt oppfølging.