23 april 2019

Hjem

Giellalávgunmánáidgárddit/

Språkbadsbarnehager

Hvordan kan barnhager lære samisk til barn som ikke har det som hjemmespråk? Jon Todal, professor i sosiolingvistikk ved Samisk høgskole presenterer i denne mikroleksjonen to aktuelle modeller for barnehager som skal formidle samisk språk til barn som ikke har samisk som hjemmespråk.

Movt sáhttet mánáidgárddit oahpahit sámegiela mánáide geat eai leat vel sámegielagat? Jon Todal, Sámi allaskuvlla professor sosiolingivstihkas, ovdanbuktá dán mikrolekšuvnnas guokte vejolaš modealla maiguin mánáidgárddit sáhttet gaskkustit sámegiela mánáide geain ii leat sámegiella ruovttugiellan.